ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

від 01.09.2021 №105

План заходів

Радивилівського ліцею №2 ім.П.Г Стрижака

спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування)

у 2021/2022 навчальному році


№ з/п Заходи Терміни виконання Відповідальний
1. Підготовка наказу « Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)» Серпень ЗДВР Яна КОМАР
2. Підготовка наказу «Про створення у закладі освіти комісії з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу у 2021-2022 навчальному році» Серпень ЗДВР Яна КОМАР
3. Інформаційна антибулінгова кампанія «Стоп булінг» Вересень Соціально-психологічна служба
4. Наради з різними категоріями працівників з питань профілактики булінгу (цькування) Вересень, січень Адміністрація закладу освіти
5. Обговорення та прийняття правил поведінки в класах, оформлення правил у вигляді наочних стендів, презентацій, фото- та відеоматеріалів Вересень, січень Педагог-організатор Ярослава СОВА, класні керівники 1-11 класів
6. Організація механізмів звернення та поновлення інформаційних скриньок для повідомлень про випадки булінгу (цькування) – консультативний пункт «Скринька довіри» Вересень Соціально-психологічна служба, класні керівники1-11 класів
7. Оновлення розділу про профілактику булінгу (цькування) і розміщення нормативних документів на сайті закладу освіти Вересень Відповідальний за роботу сайту закладу
8. Підготовка методичних рекомендацій для педагогів: ·з вивчення учнівського колективу; ·з розпізнавання ознак насильства різних видів щодо дітей Жовтень ЗДВР, Соціально-психологічна служба
9. Оновлення та оформлення тематичного стенду Жовтень Соціально-психологічна служба
10. Підготовка тематичних буклетів за участю лідерів учнівського самоврядування, міністрів УС Листопад Педагог-організатор, Соціально-психологічна служба
11. Інформаційна антибулінгова кампанія для старшокласників Листопад Соціально-психологічна служба, педагог-організатор,
12. Перевірка інформаційної доступності правил поведінки та нормативних документів з профілактики булінгу (цькування) Грудень ЗДВР
Робота з учителями та іншими працівниками закладу освіти
13. Проведення навчальних семінарів для вчителів щодо запобігання булінгу (цькування) та заходів реагування Осінні канікули ЗДВР, психолог, соціальний педагог
14. Інструктивні наради з питань профілактики булінгу (цькування)з допоміжним та технічним персоналом Жовтень Адміністрація закладу освіти
15. Інформаційний меседж для педагогічного колективу щодо запобігання булінгу (цькування) у закладі освіти Весняні канікули ЗДВР,cоціально-психологічна служба , залучені фахівці
16. Співбесіда з класними керівниками за результатами діагностики класного колективу За результатами кожної чверті ЗДВР, cоціально-психологічна служба
17. Консультування класних керівників щодо запобігання булінгу (цькування) та заходів реагування Протягом року Соціально-психологічна служба
Робота з учнями
18. Проведення тренінгів для учнів різних вікових категорій з розвитку навичок спілкування та мирного вирішення конфліктів Протягом року Соціально-психологічна служба
19. День відкритих дверей у шкільного психолога Вересень, січень Практичний психолог Лариса САВЧУК, Ярослава СОВА
20. Конкурс фото- та відеопроєктів щодо запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу Жовтень ЗДВР Яна КОМАР, педагог-організатор, Ярослава СОВА учнівське самоврядування
21. Тиждень толерантності Листопад Педагог-організатор, Ярослава СОВА, класні керівники 1-11 класів , учнівське самоврядування
22. Інформаційна акція «16 днів проти насильства» Листопад ЗДВР Яна КОМАР, педагог-організатор, Ярослава СОВА соціально-психологічна служба
23. Імітаційна гра для молодших школярів (1-4 класи) «Допоможи другу!» Січень Класні керівники 1-4 класів, соціально-психологічна служба
24. Уроки відвертого спілкування «Змінюй в собі негативне ставлення до інших» Лютий Класні керівники, соціально-психологічна служба
25. Імітаційна гра для учнів середніх і старших класів «Мистецтво спілкування» Березень Класні керівники, психолог, соціально-психологічна служба
26. Бесіди з учнями щодо протидії булінгу з представниками підрозділів ювенальної превенції, служби у справах дітей Квітень ЗДВР, Яна КОМАР класні керівники
27. Робота соціально-психологічної служби закладу Протягом року Соціально-психологічна служба
Робота з батьками
28. Проведення консультацій психолога з питань взаємин батьків з дітьми Протягом року Практичний психолог Ярослава СОВА, класні керівники
29. Поновлення пам'ятки для батьків про порядок реагування та способи повідомлення про випадки булінгу (цькування) щодо дітей, заходи захисту та надання допомоги дітям Вересень Соціально-психологічна служба
30. Тематичні засідання піклувальних рад класів та закладу освіти щодо запобігання та протидії булінгу (цькування) Протягом року Адміністрація закладу освіти, класні керівники
31. Консультування батьків щодо захисту прав та інтересів дітей 1 раз на місяць ЗДВР Яна КОМАР
Моніторинг освітнього середовища закладу освіти
32. Самооцінка закладу освіти за показниками безпеки, комфортності, інклюзивності 2 рази на рік Адміністрація, педагогічний колектив закладу освіти
33. Анонімне анкетування учнів 5-х класів про випадки булінгу (цькування) у школі Грудень ЗДВР Яна КОМАР, Соціально-психологічна служба
34. Анкетування батьків про безпеку в закладі освіти Листопад Адміністрація закладу освіти, класні керівники 1-11 кл., Соціально-психологічна служба
35. Діагностика стосунків у закладі освіти. Анкетування учнів та вчителів Квітень Адміністрація закладу освіти, Соціально-психологічна служба
36. Аналіз інформації за протоколами комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти Щомісяця ЗДВР Яна КОМАР, Соціально-психологічна служба
37. Узагальнення інформації щодо виконання плану заходів з запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в закладі освіти Травень, червень ЗДВР Яна КОМАР, Соціально-психологічна служба

Додаток 2

до наказу по

Радивилівському ліцеї №2

ім.П.Г. Стрижака

від 01.09.2021 №105


ПОРЯДОК
реагування на випадки булінгу (цькування)

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти всіх типів і форм власності, крім тих, які забезпечують здобуття освіти дорослих, у тому числі післядипломної освіти.

2. Терміни, використані у цьому Порядку, вживаються у таких значеннях:

кривдник (булер) - учасник освітнього процесу, в тому числі малолітня чи неповнолітня особа, яка вчиняє булінг (цькування) щодо іншого учасника освітнього процесу;

потерпілий (жертва булінгу) - учасник освітнього процесу, в тому числі малолітня чи неповнолітня особа, щодо якої було вчинено булінг (цькування);

спостерігачі - свідки та (або) безпосередні очевидці випадку булінгу (цькування);

сторони булінгу (цькування) - безпосередні учасники випадку: кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності).

4. До булінгу (цькування) в закладах освіти належать випадки, які відбуваються безпосередньо в приміщенні закладу освіти та на прилеглих територіях (включно з навчальними приміщеннями, приміщеннями для занять спортом, проведення заходів, коридорами, роздягальнями, вбиральнями, душовими кімнатами, їдальнею тощо) та (або) за межами закладу освіти під час заходів, передбачених освітньою програмою, планом роботи закладу освіти, та інших освітніх заходів, що організовуються за згодою керівника закладу освіти, в тому числі дорогою до (із) закладу освіти.

Ознаками булінгу (цькування) є систематичне вчинення учасниками освітнього процесу діянь стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, в тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, а саме:

умисне позбавлення їжі, одягу, коштів, документів, іншого майна або можливості користуватися ними, перешкоджання в отриманні освітніх послуг, примушування до праці та інші правопорушення економічного характеру;

словесні образи, погрози, у тому числі щодо третіх осіб, приниження, переслідування, залякування, інші діяння, спрямовані на обмеження волевиявлення особи;

будь-яка форма небажаної вербальної, невербальної чи фізичної поведінки сексуального характеру, зокрема принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, прізвиська, образи, жарти, погрози, поширення образливих чуток;

будь-яка форма небажаної фізичної поведінки, зокрема ляпаси, стусани, штовхання, щипання, шмагання, кусання, завдання ударів;

інші правопорушення насильницького характеру.

5. Суб’єктами реагування у разі настання випадку булінгу (цькування) в закладах освіти (далі - суб’єкти реагування) є:

служба освітнього омбудсмена;

служби у справах дітей;

центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

органи місцевого самоврядування;

керівники та інші працівники закладів освіти;

засновник (засновники) закладів освіти або уповноважений ним (ними) орган;

територіальні органи (підрозділи) Національної поліції України.

II. Подання заяв або повідомлень про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

1. Учасники освітнього процесу можуть повідомити про випадок булінгу (цькування), стороною якого вони стали або підозрюють про його вчинення стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу або про який отримали достовірну інформацію, керівника закладу освіти або інших суб’єктів реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти.

У закладі освіти заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) або підозру щодо його вчинення приймає керівник закладу.

Повідомлення можуть бути в усній та (або) письмовій формі, в тому числі із застосуванням засобів електронної комунікації.

2. Керівник закладу освіти у разі отримання заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування):

невідкладно у строк, що не перевищує однієї доби, повідомляє територіальний орган(підрозділ) Національної поліції України, принаймні одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування);

за потреби викликає бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги;

повідомляє службу у справах дітей з метою вирішення питання щодо соціального захисту малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування), з’ясування причин, які призвели до випадку булінгу (цькування) та вжиття заходів для усунення таких причин;

повідомляє центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з метою здійснення оцінки потреб сторін булінгу (цькування), визначення соціальних послуг та методів соціальної роботи, забезпечення психологічної підтримки та надання соціальних послуг;

скликає засідання комісії з розгляду випадку булінгу (цькування) (далі - комісія) не пізніше ніж упродовж трьох робочих днів з дня отримання заяви або повідомлення.

III. Склад комісії, права та обов’язки її членів

1. Склад комісії затверджує наказом керівник закладу освіти.

Комісія виконує свої обов’язки на постійній основі.

2. Склад комісії формується з урахуванням основних завдань комісії.

Комісія складається з голови, заступника голови, секретаря та не менше ніж п’яти її членів.

До складу комісії входять педагогічні (науково-педагогічні) працівники, у тому числі практичний психолог та соціальний педагог (за наявності) закладу освіти, представники служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

До участі в засіданні комісії за згодою залучаються батьки або інші законні представники малолітніх або неповнолітніх сторін булінгу (цькування), а також можуть залучатися сторони булінгу (цькування), представники інших суб’єктів реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти.

3. Головою комісії є керівник закладу освіти.

Голова комісії організовує її роботу і відповідає за виконання покладених на комісію завдань, головує на її засіданнях та визначає перелік питань, що підлягають розгляду.

IV. Порядок роботи комісії

1. Метою діяльності комісії є припинення випадку булінгу (цькування) в закладі освіти; відновлення та нормалізація стосунків, створення сприятливих умов для подальшого здобуття освіти у групі (класі), де стався випадок булінгу (цькування); з’ясування причин, які призвели до випадку булінгу (цькування), та вжиття заходів для усунення таких причин; оцінка потреб сторін булінгу (цькування) в соціальних та психолого-педагогічних послугах та забезпечення таких послуг.

4. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться у разі потреби. Дату, час і місце проведення засідання комісії визначає її голова.

8. Під час проведення засідання комісії секретар комісії веде протокол засідання комісії за формою згідно здодаткомдо цього Порядку.

9. Особи, залучені до участі в засіданні комісії, зобов’язані дотримуватись принципів діяльності комісії, зокрема не розголошувати стороннім особам відомості, що стали їм відомі у зв’язку з участю у роботі комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.

Особи, залучені до участі в засіданні комісії, під час засідання комісії мають право:

ознайомлюватися з матеріалами, поданими на розгляд комісії;

ставити питання по суті розгляду;

подавати пропозиції, висловлювати власну думку з питань, що розглядаються.

10. Голова комісії доводить до відома учасників освітнього процесу рішення комісії згідно з протоколом засідання та здійснює контроль за їхнім виконанням.

11. Строк розгляду комісією заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) в закладі освіти та виконання нею своїх завдань не має перевищувати десяти робочих днів із дня отримання заяви або повідомлення керівником закладу освіти.

V. Запобігання та протидія булінгу (цькуванню) в закладі освіти

1. Діяльність щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в закладі освіти має бути постійним системним процесом.

2. Діяльність щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в закладі освіти ґрунтується на принципах:

недискримінації за будь-якими ознаками;

ненасильницької поведінки в міжособистісних стосунках;

розвитку соціального та емоційного інтелекту учасників освітнього процесу;

гендерної рівності;

3. Завданнями діяльності щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в закладі освіти є:

створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти, що включає психологічну та фізичну безпеку учасників освітнього процесу;

визначення стану, причин і передумов поширення булінгу (цькування) в закладі освіти;

підвищення рівня поінформованості учасників освітнього процесу про булінг (цькування);

формування в учасників освітнього процесу нетерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки, усвідомлення булінгу (цькування) як порушення прав людини;

заохочення всіх учасників освітнього процесу до активного сприяння запобіганню булінгу (цькуванню).

4. Діяльність щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в закладі освіти відображається в плані заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу(цькуванню) в закладі освіти.

5. До заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти, належать заходи щодо:

організації належних заходів безпеки відповідно до законодавства (пост охорони, відеоспостереженням за місцями загального користування тощо);

організації безпечного користування мережею Інтернет під час освітнього процесу;

контролю за використанням засобів електронних комунікацій малолітніми чи неповнолітніми здобувачами освіти під час освітнього процесу;

розвитку соціального та емоційного інтелекту учасників освітнього процесу, зокрема:

розуміння та сприйняття цінності прав та свобод людини, вміння відстоювати свої права та поважати права інших;

розуміння та сприйняття принципів рівності та недискримінації, поваги до гідності людини, толерантності, соціальної справедливості, доброчесності, вміння втілювати їх у власні моделі поведінки;

здатності попереджувати та розв’язувати конфлікти ненасильницьким шляхом;

відповідального ставлення до своїх громадянських прав і обов’язків, пов’язаних з участю в суспільному житті;

здатності визначати, формулювати та аргументовано відстоювати власну позицію, поважаючи відмінні від власних думки/позиції, якщо вони не порушують прав та гідності інших осіб;

здатності критично аналізувати інформацію, розглядати питання з різних позицій, приймати обґрунтовані рішення;

здатності до комунікації та вміння співпрацювати для розв’язання різних суспільних проблем, зокрема шляхом волонтерської діяльності тощо;

підвищення рівня обізнаності учасників освітнього процесу про булінг (цькування), його причини та наслідки, порядок реагування на випадки булінгу (цькування) тощо;

створення в закладі освіти культури, що ґрунтується на нетерпимості до будь-якихформ насильства та дискримінації, в тому числі булінгу (цькування).

Процедура подання учасниками освітнього процесу заяви або повідомлення про випадки булінгу (цькування) в школі

Учасники освітнього процесу можуть повідомити про випадок булінгу (цькування), стороною якого вони стали або підозрюють про його вчинення стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу або про який отримали достовірну інформацію, керівника закладу освіти або інших суб’єктів реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти.

Повідомлення можуть бути в усній та (або) письмовій формі, в тому числі із застосуванням засобів електронної комунікації.

(Зразок заяви)

Директору

Радивилівського ліцею №2

ім.П.Г Стрижака

Качан Т.М

__________________________

(прізвище, ім'я, по батькові заявника)

який (яка) проживає за адресою:

__________________________

__________________________

ЗАЯВА

Прошу Вас розглянути ситуацію, що склалась між __________________________ (статус, П.І.Б. особи, що зазнала знущань) та __________________________ (статус, П.І.Б. кривдника).

______________ ________________

(дата) (підпис)

Процедура розгляду заяви

Після отримання заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) директор:

 • видає розпорядження про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб
 • невідкладно у строк, що не перевищує однієї доби, повідомляє територіальний орган (підрозділ) Національної поліції України, принаймні одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування);
 • за потреби викликає бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги;
 • повідомляє службу у справах дітей з метою вирішення питання щодо соціального захисту малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування), з’ясування причин, які призвели до випадку булінгу (цькування) та вжиття заходів для усунення таких причин;
 • повідомляє центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з метою здійснення оцінки потреб сторін булінгу (цькування), визначення соціальних послуг та методів соціальної роботи, забезпечення психологічної підтримки та надання соціальних послуг;
 • скликає засідання комісії з розгляду випадку булінгу (цькування) (далі - комісія) не пізніше ніж упродовж трьох робочих днів з дня отримання заяви або повідомлення.

Склад комісії:

Голова комісії – Тетяна КАЧАН, директор школи;

 • Заступник голови – Яна КОМАР, заступник директора з виховної роботи;
 • Секретар – Світлана РУЧКІНА соціальний педагог;
 • Члени комісії:
 • Лариса САВЧУК, практичний психолог;
 • Ярослава СОВА,,практичний психолог;
 • представник служби у справах дітей;
 • представник центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Радивилівської міської ради.
 • До участі в засіданні комісії за згодою залучаються батьки або інші законні представники малолітніх або неповнолітніх сторін булінгу (цькування), а також можуть залучатися сторони булінгу (цькування), представники інших суб’єктів реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти.
 • Дату, час і місце проведення засідання комісії визначає її голова. Засідання комісії є дієвим у разі участі в ньому не менш 2/3 її складу. Рішення з питань, що розглядаються на засіданні комісії, приймаються шляхом відкритого голосування більшості голосів від затвердженого складу комісії. У разі рівного розподілу голосів, голос голови комісії є вирішальним.
 • Під час проведення засідання комісії, секретар веде протокол за формою згідно з додатком до Порядку реагування на випадки булінгу (цькування) .
 • Голова комісії доводить до відома учасників освітнього процесу рішення комісії згідно з протоколом засідання та здійснює контроль за їхнім виконанням.
 • Строк розгляду комісією заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) в закладі освіти та виконання нею своїх завдань не має перевищувати десяти робочих днів із дня отримання заяви або повідомлення керівником закладу освіти.
 • Рішення комісії може передбачати:
 • потреби сторін булінгу (цькування) в соціальних та психолого-педагогічних послугах,
 • заходи для усунення причин булінгу (цькування),
 • заходи виховного впливу щодо сторін булінгу (цькування),
 • рекомендації для педагогічних працівників закладу.
 • рекомендації для батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування)
 • Якщо комісія не кваліфікує діяння як цькування, а постраждалий не згодний з цим, то він може звернутись із заявою до органів Національної поліції.

ВИТЯГ ІЗ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню) від 18.12.2018 р. № 2657/VІІІ

 • Доведений випадок булінгу тягне штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумівдоходів громадян (850-1700 грн) або громадські роботи від 20 до 40 годин – якщо цькування вперше. І від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів або громадські роботи від 40 до 60 годин, якщо дії вчинили повторно або знущалась група осіб. Якщо ці дії вчиняли малолітні або неповнолітні від 14 до 16 років, штраф заплатять батьки або особи, які їх замінюють (50-100 неоподатковуваних мінімумів або громадські роботи від 20 до 40 годин).

Примітка:Згідно з останніми змінами до законодавчих актів України штраф за доведений

 • випадок булінгу (цькування) вчителя становить 5100 гривень.
Кiлькiсть переглядiв: 55

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.